822 Views

Stream camera supraveghere pe YouTube cu Raspberry Pi

instalam ffmpeg

sudo apt-get install ffmpeg

Verificam fluxul video de la camera de supraveghere. In acest caz am folosit o camera Hikvision

ffplay "rtsp://user:parola@IP:554/Streaming/Channels/101"

Setam live pe YouTube

Ne logam pe YouTube , Studio si configuram parametrii live

Important este cheia de stream

Pornim stream pe Raspberry Pi

ca si parametrii avem

  • user camera de supraveghere
  • parola camera de supraveghere
  • IP camera de supraveghere
  • Stream key de la live YouTube


ffmpeg -f lavfi -i anullsrc -rtsp_transport tcp -i “rtsp://user:parola@IP:554/Streaming/Channels/101″ -tune zerolatency -vcodec libx264 -t 12:00:00 -pix_fmt + -c:v copy -c:a aac -strict experimental -f flv rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/STEAM KEY

Putem incorpora live într-un site sau într-o aplicație

904 Views

NVR cu Raspberry Pi

Instalare Ochid Core VMS

Folosim Orchid Core VMS versiunea pentru Raspberry Pi care nu are limita pentru numărul de camere

https://www.ipconfigure.com/products/orchid#download

Descarcam si instalam si configuram programul

Accesam IP:port

și adaugăm camere

Deoarece spatiul de stocare este mic am adaugăm un storage extern montat prin rețea

Setam Orchid Core sa folosească noul storage

Setam automount la directorul partajat din retea

$sudo nano /etc/fstab

Adaugam

//IP/Share1 /mnt/mountfoldername cifs guest 0 0